SYLWETKI KANDYDATÓW
Jerzy Krzekotowski
kandydat na Prezydenta Miasta Warszawy
kandydat na Radnego Okręgu nr 1 - Śródmieście


Radca Prawny, ekspert w sprawach mieszkaniowych,
Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa,
Budowy Miast, Urbanistyki i Ochrony Środowiska.
Współtwórca reformy prawa mieszkaniowego.
Autor książek i innych publikacji z prawa mieszkaniowego.
Oddany ludziom społecznik.
Solidny obrońca słabszych.
www.instytut.republika.pl
www.instytut.republika.pl/mip.html
 

 
Adam Wronka

Pełnomocnik Wyborczy

Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Warszawa i Mazowsze
Wykształcenie magister adragogiki specjalnej, specjalizacja polityka społeczna
Prowadzi własną działalność gospodarczą
Członek Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw.
Zaangażowany społecznik
Aktywny inicjator współpracy obywateli w obronie ich praw.
 
 
Elżbieta Ewa Pyłypko
kandydat do Rady Miasta Warszawy


Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Warszawa i Mazowsze

Studentka na Wydziale Prawa w Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa
Działacz spółdzielczości mieszkaniowej-Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
Członek Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Oddany ludziom społecznik i organizator inicjatyw obywatelskich w obronie ich praw
 
Mieczysław Adamek
kandydat do Sejmiku Mazowieckiego


Wykształcenie wyższe
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej , Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi
Absolwent Podyplomowego Studium Pedagogicznego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Reżyser i operator filmowy
Twórca wartościowych i nagradzanych filmów dokumentalnych i fabularnych oraz scenariuszy filmowych, w tym unikalnych pierwszych w Polsce Filmów ze zdjęciami wykonywanymi pod wodą
Wykładowca w Policealnych Studiach Artystycznych
Uznany w całej Polsce społecznik i animator kultury
Wartościowy partner grup integracji społecznej
Żeglarz i kapitan Żeglugi Wielkiej
Kwalifikowany Radiesteta
Współzałożyciel Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Medialnych "Dobro w przekazie", które promuje pozytywne wzorce przekazów w mediach
 
Renata Hibel
kandydat do Sejmiku Mazowieckiego

Utalentowany i kreatywny przedsiębiorca
Pasjonat ochrony środowiska i upiększenia oraz ukwiecenia miasta st. Warszawy
Właścicielka wzorcowej Kwiaciarni w Warszawie Animatorka wielu inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i przyrody w Warszawie i Mazowszu
 
 
Grzegorz Kamiński
kandydat do Sejmiku Mazowieckiego


Właściciel renomowanej Firmy Staniec Kamński w branży budowlanej
Doświadczony i kreatywny manager tworzący i realizujący innowacyjne projekty odpowiadające standardom europejskim
W pełni potrafi sprostać wymaganiom unijnym, od których zależy napływ i wykorzystanie funduszy europejskich na budownictwo i mieszkalnictwo
Solidny wykonawca usług budowlanych i termomodernizacyjnych
Specjalista ds. rewitalizacji osiedli mieszkaniowych
Spolegliwy uczestnik wielu charytatywnych inicjatyw
 
Beata Krawczyk
kandydatka do Sejmiku Mazowieckiego


Ekonomista
Wysokiej klasy specjalista ds. Marketingu
Przedsiębiorczy pracownik renomowanych firm
Działacz Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Kreatywny organizator pracy zespołowej
 
 
Kucza Anna Magdalena
kandydatka do Sejmiku Mazowieckiego


Wykształcenie wyższe humanistyczne
Doświadczony zarządca nieruchomości
Członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Warszawie-Śródmieściu
Długoletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego
Współautorka projektów na rzecz poprawy warunków zamieszkiwania
601/379699
 

 
Kucza Piotr Antoni
kandydat do Sejmiku Mazowieckiego


Wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki
Właściciel cieszącej się dobrą renomą Firmy Poligraficznej PIODRUK
Długoletni pracownik Polskiej Akademii Nauk
Specjalista w Instytucie Chemii Fizycznej PAN
Zasłużony i oddany społecznik i uczestnik wielu akcji charytatywnych (współpracuje z Caritasem)
0601/217 645
 

 
Wojciech Niżyński
kandydat do Sejmiku Mazowieckiego


Wykształcenie wyższe, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania.
Pracownik instytucji kultury i mediów, autor filmów dokumentujących początki ruchu "Solidarność", współautor filmów oświatowych.
Pracował również jako wychowawca i nauczyciel, a także jako doradca w Urzędzie Rady Ministrów.
Z zaangażowaniem i otwartością projektuje i realizuje innowacyjne projekty wspierane przez Unię Europejską
Zasłużony społecznik w dziedzinie promocji zdrowia
Współzałożyciel Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Medialnych "Dobro w przekazie", które promuje pozytywne wzorce przekazów w mediach
 
Andrzej Rzepkowski
kandydat do Sejmiku Mazowieckiego


Wykształcenie wyższe - inżynier budowlany, mgr techniki
Realizator wielu osiedli mieszkaniowych. Aktywny działacz na rzecz środowiska i społeczności lokalnej.
Kolekcjoner kart do gry - członek INTERNATIONAL PLAYING CARD SOCIETY
Tel; 762-84-71 mobile 602-63-73-48
 
 
Łukasz Sopyła
kandydat do Sejmiku Mazowieckiego


Właściciel renomowanej firmy komputerowej prowadzącej sprzedaż i serwis najnowocześniejszych urządzeń komputerowych oraz usług związanych z materiałami niezbędnymi do ich prawidłowej eksploatacji
Przedsiębiorczy realizator nowatorskich projektów gospodarczych
Specjalista ds. sieci i urządzeń komputerowych
Wzorowy i rzetelny usługodawca cieszący się nieposzlakowaną opinią w miejscy pracy i zamieszkania
Współpraca na rzecz Starostwa Wołomin oraz spółdzielni mieszkaniowych w zakresie obsługi sieci komputerowej oraz poczty elektronicznej i internetu
 
 
Szamota Cezariusz
kandydat do Sejmiku Mazowieckiego


Przedsiębiorca
Właściciel Renomowanej Firmy Ogrodniczej AKANT
Kreatywny autor racjonalizatorskich projektów w dziedzinie architektury krajobrazu
Oddany ludziom społecznik wielu inicjatyw charytatywnych
Wyróżniany za swą pasję i talent wieloma publikacjami na temat osiągnięć w dziedzinie projektowania krajobrazu i pięknych ogrodów w Warszawie i Mazowszu
Pasjonat ochrony środowiska i upiększenia i ukwiecenia miasta st. Warszawy
0602/432243
 

 
Roland Szczepaniak
kandydat do Sejmiku Mazowieckiego


Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej
Manager Działu Promocji i Reklamy Tygodnika Siedleckiego
Zasłużony działacz Związku Młodzieży Demokratycznej
Organizator wielu inicjatyw obywatelskich charytatywnych i prozdrowotnych
Uzdolniony specjalista w dziedzinie wydawnictw i reklamy
 
dr Ryszard Uchman
kandydat do Sejmiku Mazowieckiego


Wieloletni Dyrektor Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej Ministerstwa Budownictwa
Wicedyrektor Departamentu Architektury i Polityki Budowlanej w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Długoletni i zasłużony nauczyciel Akademicki w Szkole Głównej Handlowej
Wybitny specjalista w dziedzinie polityki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami
Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
Współzałożyciel Fundacji Międzynarodowa Szkoła im. Unii Europejskiej
Wielki autorytet dla swojej szkoły studentów i uczniów
 
 
Anna Zglec
kandydat do Sejmiku Mazowieckiego


Ekonomista i handlowiec
Zasłużony pracownik BUDIMEXSU
Spolegliwy obrońca pokrzywdzonych
Zaangażowana w pracę charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych
0505/288 177
 
 

Elżbieta Baczyńska
kandydatka do Rady Miasta


Lider listy Ursynów Wilanów

Wykształcenie wyższe,
Ekonomista ze specjalizacjami wycena nieruchomości i kierowanie biznesem
Wykładowca w Centrum Kształcenia Menadżerów oraz na Studiach Podyplomowych
Właściciel Firmy BADOM działającej w obsłudze rynku nieruchomości
Sprawny i skuteczny organizator współdziałania mieszkańców dla realizacji wspólnych celów
 
 
Wojciech Baczyński
kandydat do Rady Miasta


mgr inż. budowlaniec i licencjonowany zarządca nieruchomości
długoletni i zasłużony działacz i pracownik na kierowniczych stanowiskach w spółdzielczości mieszkaniowej i budownictwie użyteczności publicznej
Założyciel wielu spółdzielni mieszkaniowych, które odnoszą sukcesy budowlane
Od 9 lat pełnomocnik Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyka" w Warszawie
Doświadczony i kompetentny kierownik procesów inwestycyjnych
Rzetelny i uczynny kolega oraz organizator inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju osiedli mieszkaniowych w Warszawie
 
 
Bożena Bryła-Rodek
kandydat na radną do Rady Miasta


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej i państwowej.
Razem ze wspólnotami mieszkaniowymi chciałaby podjąć projekt ingerujący anonimowych dotąd sąsiadów, pomóc szczególnie starszym mieszkańcom Śródmieścia w rozwiązywaniu problemów z którymi borykają się na co dzień w wielkim mieście.
Mieszkanka Śródmieścia.
Bezpartyjna, ale zawsze zaangażowana w sprawie społeczności lokalnych.
Tolerancyjna.
Wrażliwa na potrzeby ludzi starszych.
Ceniąca dobre sąsiedztwo i wzajemną pomoc.
 
Łucja Bulfan - Fritz
kandydat do Rady Miasta st. Warszawy


Członek i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Budowy Miast, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Organizator kursów i egzaminów wymaganych do uzyskania licencji zarządców nieruchomości
Prezes Spółki Konsultacyjno-Oświatowej "Edukacja"
Profesjonalista w dziedzinie handlu zagranicznego
 
 
Mirosława Chyczewska
kandydat do Rady Miasta st. Warszawy


Wykształcenie Studium Nauczycielskie
Długoletni i zasłużony odznaczony licznymi wyróżnieniami i nagrodami
nauczyciel języka polskiego w Warszawie
Wychowawca wielu laureatów konkursu polonistycznego
Oddany ludziom społecznik
Obdarzana sympatią i wdzięcznością rodziców i wychowanków
 
 
Stanisława Dmitroca - Wilkos
kandydat do Rady Miasta st. Warszawy


Profesjonalista Zarządzania Nieruchomościami współpracująca ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i Spółdzielniami Mieszkaniowymi
Biegła Sądowa
Ekspert ds. Funduszy Europejskich
Działa na rzecz rozwoju oświaty oraz pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji w ramach programu prof. Marii Łopatkowej
Wieloletni Dyrektor w Krajowym Związku Kółek Rolniczych
Działacz Kół Gospodyń Wiejskich
 
Zofia Frodyma
kandydat do Rady Miasta st. Warszawy


Inżynier budownictwa
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "EPOKA" w Warszawie
Świetny organizator i specjalista w zakresie funduszy europejskich na mieszkalnictwo
 
 
Tadeusz Gąsowski
kandydat do Rady m. st. Warszawy


Prezes Stowarzyszenia Obrony Użytkowników Garaży
Wykształcenie mgr inż. metalurg
Wieloletni pracownik Huty Warszawa na stanowiskach kierowniczych
Zaangażowany społecznik i obrońca oraz organizator społecznych grup samopomocy
 

 
dr Krystyna Krzekotowska
kandydat do Rady m. st. Warszawy


Lider listy okręgu Bielany - Żoliborz

Nauczyciel akademicki, prawnik, wykładowca i Kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania Nieruchomościami w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, wieloletni pracownik Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości oraz radca prawny Prezydenta Miasta i Spółdzielni Mieszkaniowych
Autorka licznych książek i innych publikacji z prawa mieszkaniowego i spółdzielczego
Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Były radca Ambasady Polskiej w Berlinie
Organizatorka licznych krajowych i międzynarodowych konferencji oraz bezpłatnego poradnictwa dla ludzi niezamożnych
www.soi.fc.pl
 
Bogdan Kuduk
kandydat do Rady Miasta


Wieloletni konstruktor w dziale automatyki procesów technologicznych w FSO
Członek Stowarzyszenia Obrony Użytkowników Garaży
Członek PTTK
Zaangażowany i skuteczny obrońca ludzi pokrzywdzonych
 
 
Jan Laskowski
kandydat do Rady Miasta


Wieloletni pracowni Ministerstwa Sprawiedliwości i Instytutu Pamięci Narodowej
Wieloletni zasłużony Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
Utalentowany organizator i zarządca nieruchomości
Autor licznych unikalnych map martyrologii narodu polskiego
Działacz Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 
 
Jerzy Madejski
kandydat do Rady Miasta


Technik energetyki
Wieloletni pracownik Huty Warszawa
Obecnie pracownik STOEN S.A.
Członek Zarządu Stowarzyszenia Obrony Użytkowników Garaży
Społeczny zakładowy inspektor pracy
Członek PTTK
 
 
Katarzyna Myśliwiec
kandydat do Rady m. st. Warszawy


Lider listy okręgu Ochota
 
 
Krystyna Nowakowska
kandydatka do Rady Miasta


Ekonomista
Wieloletni działacz i pracownik spółdzielczości mieszkaniowej
Organizator licznych akcji charytatywnych dla mieszkańców Bielan
Uczynny i oddany ludziom społecznik
Pracownik oświatowy w szkolnictwie średnim i wyższym
Wieloletni Organizator zarządzania w Akademii Wychowania Fizycznego
 
 
Danuta Piontek
kandydat do Rady Miasta Stołecznego Warszawy


Lider listy okręgu Białołęka Praga północ

Przedsiębiorca i działacz społeczny
Organizatorka krajowych i międzynarodowych konferencji w zbudowanym przez siebie nowoczesnym Centrum Konferencyjnym Fort Piontek
Organizatorka I i II Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet
Utalentowana promotorka ludzi sukcesu i inicjatyw dla rozwoju Warszawy
 
 
Lidia Potapowicz
kandydat do Rady Miasta Warszawy


Zasłużony pracownik i działacz Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki
Sprawny organizator imprez kulturalnych i animator kultury i sztuki
Spolegliwy realizator inicjatyw obywatelskich
 
 
Krystyna Szczęsna
kandydatk do Rady Miasta


Długoletni pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zasłużony działacz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Członek założyciel Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Inicjator i realizator wielu projektów charytatywnych
Miłośnik tradycji polskiej i polskich tańców narodowych
Wspiera Zespół Pieśni i Tańca WARSZAWIANKA
 

 
Anna Danuta Tocholska
kandydat do Rady m. st. Warszawy


Lider listy okręgu Bemowo
 
 
Zygmunt Więcławski
kandydat do Rady miasta


Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Z sukcesem pełni funkcje kierownicze w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
Uczestnik Studiów Podyplomowych Rzeczoznawstwa Majątkowego i Zarządzania Nieruchomościami
Utalentowany organizator inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju Warszawy
 
 
Jadwiga Wronka
kandydatka do Rady miasta z okręgu Wola - nr 4


Wysokiej klasy zarządca nieruchomości
Doświadczony i zaangażowany działacz spółdzielczości (Warszawskiej Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM")
Długoletni pracownik wzorcowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Syreny w Warszawie
Członek Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Służy pomocą słabszym ze społecznikowską pasją
 
 
Marcin Wroński
kandydat do Rady Miasta


Wieloletni pracownik Teatru Dramatycznego
Współorganizator i uczestnik Polskiej Ligii Ragby na Wózkach
Inicjator licznych akcji charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych
Członek Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Motywuje i skupia wysiłki obywateli mieszkańców Warszawy do podejmowania wspólnych inicjatyw i pokonywania ciężkich wyzwań, których doświadcza sam po ciężkim wypadku
 
 
dr Andrzej Zarzycki
kandydat do Rady Miasta


Wykładowca prawa budowlanego na Podyplomowym Studium Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Budowy Miast, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Właściciel Spółki Konsultacyjno-Oświatowej EDUKACJA, w ramach której setki zarządców nieruchomości uzyskało kwalifikacje niezbędne do uzyskania licencji zawodowych
Spolegliwy i koleżeński współautor i realizator innowacyjnych projektów w zakresie budownictwa i rozwoju miast
Ekspert ds. Funduszy Europejskich na mieszkalnictwo i rewitalizację
 
 
Anna Żyburtowicz
kandydat do Rady Miasta Warszawy


Przedsiębiorca i właściciel sieci sklepów handlowych
Animatorka i menadżer kultury i sztuki
Społecznik i zaangażowany inicjator wielu akcji społecznik
 
 

Patryk Bernatowski
Urodzony 3 grudnia 1974 roku w Poznaniu.
Od 1980 roku mieszkaniec Warszawy.
Zamieszkały w Warszawie przy ul. Kossakowskiego 38 (04-744).
Wyznanie katolickie
Obecnie student ostatniego roku Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych).
Współzałożyciel Europejskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Polsce "Young Trader", do której statutowych działań należą między innymi wspieranie i rozwijanie wolności gospodarczej.
Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym.
Hobby: narciarstwo i pływanie.
Telefon: 607543875
E-mail: patrykb@dl.pl
 
Janusz Aleksander Bieńkowski

Wykształcenie wyższe - mgr inż. budowlany
Pracuje w branży budowlanej, wykonawstwo, biuro projektów, własna firma budowlana.
Doświadczenie ; praca w Finlandii , Szwecji, Niemczech
Konstruktor na wydz. MEL PW
Zainteresowania ; turystyka , muzyka poważna , literatura
Kontakt; 0 661 318 597, 022 833 01 24
 
 
Monika Bil

Ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja firmy handlowej.
Specjalista nowoczesnych systemów automatycznych w budownictwie i małej architekturze
Uzdolniony i rzetelny organizator i uczestnik inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju miast
Członek Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw.
 
 
Marta Chotkowska - Odrobińska

Wykształcenie - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
Artysta plastyk w sieci E.Leclerc
Dekorator i projektant wielu renomowanych krajowych i międzynarodowych wystaw
Członek Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Aktywna i oddana ludziom działaczka społeczna
 
 
Arkadiusz Kazimierz Czak
Kandydat na Radnego Dzielnicy Praga Południe okręg 2


Prezes Firmy ARTRADE Sp. z o.o.
Długoletni pracownik Agencji Celnej
Kreatywny organizator inicjatyw na rzecz mieszkańców Warszawy
Członek Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Zarządca nieruchomości – uczestnik i organizator krajowych i międzynarodowych Konferencji
 
 
dr inż. Dariusz Wojciech Godlewski

Wykształcenie wyższe inżynierskie,
Doktorat z zarządzania siecią drogową
Wykładowca Politechniki Warszawskiej
Długoletni Burmistrz Gminy Wawer
Własnym przykładem oraz działaniami organizacyjnymi stworzył urząd przyjazny mieszkańcom Warszawy i Wawra.
Umiejętnie inspiruje inicjatywy obywatelskie na rzecz zaspakajania potrzeb mieszkańców
 
 
Edward Dmoch

Abslolwent Politechniki Warszawskiej - Wydział Komunikacji i Wydział Inżynierii Lądowej
Budowniczy wielu obiektów w charakterze kierownika budowy
Prezes Spółdzielni "RADNA" w Warszawie
Długoletni dyrektor w przedsiębiorstwach państwowych
Znawca problemów budownictwa, spółdzielczości
Ekspert ds. rewitalizacji osiedli mieszkaniowych
0606/913 461, 877 47 09
 
 
Teresa Guranowska - Marciniak

Wykształcenie wyższe
Wybitny menadżer
Organizator inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości
Doradca osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą
Wieloletni dyrektor konsorcjów międzynarodowych
Specjalista ds. funduszy unijnych
 
 
Kazimiera Maria Hopfer

Działaczka spółdzielczości mieszkaniowej
Zasłużona radna Żoliborza
Odznaczona Złotą Syrenką za zasługi dla Warszawa
Członek Stronnictwa Demokratycznego
 
 
Danuta Jannasz

Wykształcenie techniczne
Asystent Firmy Gent
Długoletni pracownik firmy handlowej na stanowisku kierowniczym
Działaczka ruchu na rzecz rzecz zapobiegania społecznemu wykluczeniu
 
 
Andrzej Jerzy Kasiński

Absolwent Politechniki Warszawskiej , Wydziału Inżynierii Lądowej
Wieloletni , doświadczony inżynier budowlany , specjalizujący się w technologii i organizacji produkcji materiałów budowlanych oraz realizacji inwestycji budowlanych.
Uczestnik Studium Podyplomowego Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami.
Rodowity warszawiak , wrażliwy i uczciwy człowiek , któremu problemy mieszkańców stolicy zawsze leżały na sercu.
Aktywny uczestnik wielu inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju i poprawy życia mieszkańców stolicy.
www.kasinski.gt.net.pl
 
Iwona Karpiuk Suchecka

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego
Długoletni Prezes Krajowej Rady Komorniczej
Przewodnicząca Izby Komorniczej w Warszawie
Współtwórca i realizator radiowego programu Wszechnica Obywatelska
Zaangażowany w pracy charytatywnej społecznik
Współtwórca wielu aktów prawnych
Ekspert w dziedzinie prawa cywilnego
 
 
Agata Kaźmierczak

Zarządca nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych
Wieloletni Pracownik Zakładów Cukierniczych WALTER na stanowisku kierowniczym
Członek Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Skuteczny obrońca pokrzywdzonych
 
Zofia Kowalczyk

Długoletni zasłużony pracownik Firmy WEDEL
Doświadczona działaczka wspólnot mieszkaniowych
Oddana ludziom i uczynna koleżanka, broniaca praw osób pokrzywdzonych
Współautorka nowoczesnego Systemu Zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi
 
 
Witold Kowalski

Inżynier Automatyki Przemysłowej
Międzynarodowy Manager i Dyrektor Międzynarodowego Konsorcjum Przemysłowego RFID Inc. C&K Technologies Pty. Ltd.
Odznaczony za innowacyjne projekty inżynierskie w dziedzinie elektroniki przemysłowej
Syn kombatanta i żołnierza Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie odznaczonego za męstwo w ostatniej bitwie pod Kockiem
Zasłużony w akcjach społecznych i charytatywnych na rzecz mieszkańców Warszawy
 
 
Iwona Krzekotowska Olszewska

Radca prawny, specjalizujący się w obsłudze prawnej spółdzielni mieszkaniowych
Autorka książek i innych publikacji prawniczych z dziedziny prawa cywilnego, mieszkaniowego oraz spółdzielczego.
Osoba dynamiczna i umiejąca sprostać wymaganiom harmonijnej pracy zespołowej przy realizacji innowacyjnych projektów w dziedzinie mieszkalnictwa
Członek założyciel Fundacji "Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa" oraz Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Budowy Miast, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Społecznik zaangażowany w liczne akcje charytatywne
 
Marta Krzyśkowiak

Prawnik, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Doświadczony tłumacz języka niemieckiego
Współpracuje z międzynarodowymi kancelariami prawniczymi,
Współorganizator licznych akcji charytatywnych,
Zasłużona w zwalczaniu bezrobocia na terenie województwa mazowieckiego
Tel. 695/616295
 
 
Tadeusz Lipiec

Wykształcenie wyższe - inżynier mechanik
Współpracuje z renomowaną Firmą Architektoniczną
Ma duże osiągnięcia w dziedzinie międzynarodowego zarządzania i marketingu
Utalentowany organizator inicjatyw na rzecz mieszkańców Warszawy
Współtwórca nowatorskich i innowacyjnych projektów w dziedzinie wykorzystania energii odnawialnej
Ekspert w dziedzinie rewitalizacji osiedli mieszkaniowych
Tel. 615 59 19, kom. 604/955318
 
 
Tadeusz Łuczycki

Filmowiec
Produkcja filmów dokumentalnych
Długoletni pracownik kinematografii
Zaangażowany społecznik
Animator inicjatyw na rzecz rozwoju sportu i rekreacji
Tel. 609/199 366
 
 
Stanisław Makarski

Wykształcenie wyższe techniczne
Obecnie na emeryturze
37 lat pracy w Hucie Warszawa na stanowiskach kierowniczych
Były członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
Praca w Komisji ds. Inwestycji oraz Komisji ds. Mieszkańców
 
 
Eugeniusz Mielnicki

Wykształcenie wyższe techniczne i prawnicze
Energetyk
Działacz Krajowego i Międzynarodowego Ruchu Zawodowego
Dyplomata
Zasłużony dla miasta stołecznego Warszawy i Województwa Mazowieckiego
Oddany sprawom społecznym i ludziom inicjator integracji i społeczeństwa obywatelskiego
 
 
Robert Kazimierz Morawski

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
Doświadczony tłumacz angielskiego i niderlandzkiego
Wydawca licznych książek
Doświadczony w dziedzinie rewitalizacji zasobów mieszkaniowych
Spolegliwy i kreatywny organizator współpracy mieszkańców dla poprawy warunków zamieszkiwania
 
 
Artur Osuch

Wykształcenie techniczne
Doświadczony przedsiębiorca
Współautor projektów na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości
Bojownik o poprawę inżynierii komunikacyjnej w Warszawie
 
 
Lucyna Pachocka

Wykształcenie wyższe, absolwentka SGGW
Doktor nauk medycznych
Działacz spółdzielczości mieszkaniowej
Pracownik naukowy i nauczyciel Akademicki
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych
Członek Komisji Dietetyki i Nauk Żywieniowych Polskiej Akademii Nauk
Spolegliwy i oddany ludziom społecznik
Kreatywny twórca innowacyjnych projektów w ramach programów unijnych
 
 
Marcin Pachocki

Student Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkoły im. Leona Koźmińskiego
Aktywny uczestnik projektów naukowych i członek Studenckiego Koła Naukowego
Kreatywny i aktywny animator życia kulturalnego na uczelni
Drużynowy w ZHR z licznym sprawnościami i patentami w tym ratownika medycznego
Działa charytatywnie pomagając ludziom chorym i starszym
 
 
Kamila Paradowska

Wykształcenie wyższe - politologia
Ze względu na posiadana wiedzę kandydatka pragnie skoncentrować swoją działalność na polepszeniu warunków życia mieszkańców Warszawy i Mazowsza
Członek Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Czytelnictwa Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
Zasłużona w pracy charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych.
Przedmiotem zainteresowań kandydatki jest człowiek z jego trudnościami w otaczającym świecie i środowisku.
Organizatorka innowacyjnych projektów finansowanych z Funduszy Europejskich
Tel. kom. 698-680-232
 
Andrzej Piętak

Wykształcenie wyższe- dr hab. Inż. - prof. UWM
Aktualne zajęcie szef katedry Mechotronik,
Radny dzielnicy Bemowo m. st Warszawy
Przewodniczący Komisji Integracji Europejskiej
Uprzednio; prof. Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej , płk w stanie spoczynku
Zainteresowania; hippika, historia broni
 
 
Krzysztof Potrzebowski

Wykształcenie techniczne, elektronik
Długoletni pracownik Firmy MPW MED. Instruments
Skuteczny i oddany ludziom obrońca praw najemców mieszkań zakładowych
Inicjator obrony praw człowieka przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
600/294 208
 
Wanda Rakowska

Technik statystyk
Długoletni pracownik Urzędu Skarbowego w Warszawie
Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Otwocku
Koleżeński i oddany ludziom społecznik
669/396360
 
 
Paweł Reit

Wykształcenie wyższe, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Produkcji
Odnoszący sukcesy przedsiębiorca
Właściciel Firmy SFINKS – kompleksowe usługi budowlane
Współautor innowacyjnych projektów w dziedzinie budownictwa i mieszkalnictwa
Inicjator projektów finansowanych z Funduszy Europejskich
Otwarty na potrzeby innych ludzi i skuteczny w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Warszawy
www.galeriasfinks.pl, tel. 605/548241
 
 
Mirosława Rejminiak - Bieńkowska

Wykształcenie wyższe mgr inż. mechanik - specjalista od organizacji i zarządzania
Kariera zawodowa - specjalistka w Polskich Zakładach Optycznych i Przemysłowych Centrum Optyki. Planowanie, rozliczenia, finanse, kosztorysy w branży budowlanej.
Zainteresowania; turystyka, sprawy społeczne, sztuka.
tel. 022 833 01 24
 
 
Andrzej Rępalski

Wykształcenie wyższe - mgr turystyki
Członek i aktywny działacz STOWARZYSZENIA OBYWATELSKICH INICJATYW.
Kandydat do PARLAMENTU z ramienia Komitetu Wyborczego Centrum.
MDP Manager w Amplico AIG Life, wielokrotny rezydent i przewodnik turystyczny na greckich wyspach i nie tylko.
tel. 0 887 289 289
 

 
Alina Rudecka

Wykształcenie Wyższe
Długoletni pracownik TVP S.A.
Współautorka projektów innowacyjnych w dziedzinie rozwoju miasta i ochrony środowiska
Specjalista w dziedzinie projektowania architektury krajobrazu
Zasłużona w wielu akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących pomocy mieszkańców Warszawy
 
 
Bogusław Rybicki

Wykształcenie wyższe - ekonomista i prawnik
Absolwent WSE Poznań i Uniwersytetu Warszawskiego
Długoletni pracownik FSO
Poliglota - znajomość 5 języków
Działacz Ruchu Narodowego, prześladowany i więziony za publikacje i wydawnictwa podziemne
Wydawca ponad 100 książek o tematyce patritycznej
Właściciel i wydawca Pisma "Ojczyzna" w latach 1990-2000
Przewodnik i pilot wycieczek po Warszawie
022/664 58 46 0506/838079
 
 
Mirosław Sierawski

Wykształcenie wyższe, ekonomista
Sprawny Zarządca nieruchomości
Prezes Krajowego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego KARBONA
Członek Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Działacz spółdzielczy, zaangażowany w szeroko pojęte sprawy mieszkalnictwa
Uczynny i odpowiedzialny organizator krajowych i międzynarodowych imprez, konferencji i sympozjów naukowych
 
 
Irmina Alicja Sitarz

Przewodnicząca Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Warszawie
Organizatorka ruchu obywatelskiego na rzecz obrony najemców mieszkań zakładowych
Wieloletni zasłużony pracownik WEDLA
Przewodnicząca Związku Zawodowego w WEDLU i SYRENIE
Spolegliwy partner w akcjach społecznych na rzecz rozwoju miasta Warszawy
Członek założyciel Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
 
Barbara Szczołek

Wykszałcenie wyższe
Magister Rehabilitacji
Studia Podyplomowe Zarządzania i Planowania w Ochronie Zdrowia
Studdia Doktoranckie
Kierownik Poradni Fizjoterapii w Przychodni Rejonowej przy ul. Powstańców Śląskich 19
Radna Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Członek Stowarzyszenia Ekologicznego Bemowo
Mężatka, troje dzieci
Bezpartyjna
Tel. 504/149681
 
 
Kkarzysztof Wiśniewski

Wykształcenie wyższe
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
Sprawny Zarządca wspólnot mieszkaniowych w Warszawie
Aktywny uczestnik inicjatyw obywatelskich i procesów budowania społeczeństwa obywatelskiego
Sprawny organizator i inicjator współpracy wszystkich partnerów w mieście dla poprawy warunków zamieszkiwania w osiedlach mieszkaniowych
Specjalista w zakresie rewitalizacji miast
 
 
Barbara Zabrzeska

Wykształcenie wyższe
Doświadczony wieloletni pracownik Spółek Akcyjnych Skarbu Państwa
Działacz społeczny na rzecz spółdzielczości mieszkaniowej
Jej zainteresowanie to praca dla innych z poszanowaniem własności społecznej powierzanej w zarządzanie
 
 
Piotr Tomasz Żelazko

Studiuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
Studia łączy z pracą zawodową w charakterze przedstawiciela handlowego renomowanej firmy
Organizator licznych inicjatyw studenckich
 
 
 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego